VICTORIA FĂTU NALAȚIU

Născută în judeţul Bistriţa, la Domneşti, Victoria Fătu-Nalaţiu a absolvit Şcoala Populară de Artă din Bistriţa, secţia Pictură, sub îndrumarea pictorului Octavian Stoia şi Institutul de Biblioteconomie din Bucureşti, activând, încă din 1975, la Biblioteca Grupului Şcolar “Grigore Moisil”, din Bistrita, unde a iniţiat şi condus cercul de studii în domeniul artelor plastice, având expuneri cu elevii şi numeroase expoziţii personale de pictură, în ţară şi străinătate, conjudeţeana noastră activând intens şi pe tărâmul poeziei.

În cadrul Cenaclului “George Coşbuc”, Victoria Fătu-Nalaţiu a lecturat, cu mult simţ artistic, poeme tanka şi haiku, despre flori, păsări de pradă, gheaţă topită, amintiri, apă, lună, lupul flămând, meri şi ziduri de rouă, dar şi despre “îmblânzitorul de culori”, “tabloul ce cântă”, “tabloul durerii”, “ţipătul eternităţii”, visători, risipitori, teama amorţirii sau “la răscruce”, între “ţinte ce întăresc necuprinsul…” versurile sale inducând auditorului impresii revelatorii şi imagini artistice care dau fenomenelor viaţă şi culoare.

Poemele într-un vers, despre “taine”, “trudă”, compromis, “teamă”, “răutate”, “rană”, “durere”, “cărarea pierdută”, “nepăsare”, “cântecul îndoielii”, creaţie, gând, “dialog interior”, timp, explorator, răutate şi cititor, lecturate de autoare, au fost percepute ca adevărate maxime şi idei care străpung şi alimentează gândirea ascultătorului spre o lume jalonată şi bine definită a necunoscutului aparent.