Ziua Culturii Naționale la Casa Colecțiilor și a Documentelor de Patrimoniu Bistrița

Ziua Culturii Naționale la Casa Colecțiilor și a Documentelor de Patrimoniu Bistrița.

„Credem că nici o literatură puternică şi sănătoasă, capabilă să determine spiritul unui popor, nu poate exista decât determinată ea însăşi la rândul ei de spiritul acelui popor, întemeiată adecă pe baza largă a geniului naţional.”

(Mihai Eminescu, „Opere”, vol. XIII, Publicistică, București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1985, p. 85)